PNEUPEX, spol. s r.o.
prevádzka veľkoobchod, maloobchodná predajňa a pneuservis

Festivalová 416/1
08901 Svidník
IČO: 36495816
IČ DPH: SK2021857178

 

Internetový predaj: 0905 657 498, 0910 942 337

Pneuservis: 0917 596 571, 0911 944 334

E-mail: pneupex@gmail.com

 

Zodpovedný vedúci: Michalík Marián

Prevádzková doba:

Pon – Pia: 8:00 – 16:00

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov, oddiel: Sro, číslo vložky: 15162/P

Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK4302000000001875653156
SWIFT : SUBASKBX
Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6, 08001 Prešov 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
051/77 21 597
Fax.č.: 051/77 21 596
e-mail: pr@soi.sk